Bác sĩ Mueller-Wohlfahrt: Thần y cũng phải “chết” vì thị phi

Nếu xem những chiếc HCV Olympic, những trận bóng đá đỉnh cao, là chuyện sống còn của giới thể thao