Rafael Nadal được vinh danh trước thềm Madrid Open

Thi đấu không thành công trong giai đoạn đầu năm 2015 nhưng với những thành công đạt được trước đó