Tập thể Real thuyết phục Perez tiếp tục tin tưởng Ancelotti

Theo truyền thông Tây Ban Nha, đa số trụ cột ở Real Madrid đã có buổi gặp mặt với chủ