Real: Cỗ máy đạt công suất tối đa

Có lẽ đến ngay cả những madridista giàu trí tưởng tượng nhất cũng không thể ngờ đội bóng của họ