Ngày xưa ở đâu rồi, Ronaldo?

Vẫn đang ghi bàn sòn sòn ở những trận đấu gần đây, song nếu nhìn một cách tổng thể, bản