Ronaldo gửi lời thách thức tới Liverpool

(Xã hội) - Ngay sau khi lễ bốc thăm chia bảng vừa kết thúc, Ronaldo đã gửi ngay một ‘thông