Chelsea và điểm chết của “sexy football”

Khởi đầu Premier League với chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp và khả năng săn bàn ấn tượng của hàng