Messi bị nghi giả chấn thương để trốn tuyển

Theo bộ phận y tế của Gã khổng lồ xứ Catalan, Leo Messi sẽ được đưa đi kiểm xác định